Przedszkole w Mysłowicach Morgach – oferta i program

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, także różnowiekowej, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Grupa różnowiekowa stawia nauczycielom większe wymagania, wymaga od nich innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. 

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

 

Nasza oferta:

  • intensywna nauka języka angielskiego - w cenie czesnego,
  • możliwość nauczania innych języków obcych na wniosek rodziców,
  • zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia - w cenie czesnego
  • ciekawe zajęcia kreatywne: kulinarne, czytelnicze, teatralne, krawieckie, ceramika i inne autorskie - mogą się wiązać z dodatkową odpłatnością,
  • nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, wizyty teatrzyków, warsztaty,
  • zdrowe żywienie,
  • opieka logopedy, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie,
  • zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji kształcenia, wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, korzystają ze specjalnej zniżki w czesnym 75%,
  • godziny czynności placówek podporządkowane są potrzebom rodziców dzieci.

 

Kontakt:

Przedszkole tel. 533-336-227

Dyrektor tel. 514-280-373