Przedszkole przy ul. Szafirowej 14 – oferta i program

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, także różnowiekowej, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Grupa różnowiekowa stawia nauczycielom większe wymagania, wymaga od nich innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. 

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

 

Nasza oferta

  • intensywna nauka języka angielskiego - w cenie czesnego
  • nauka innych języków obcych (niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego) - na życzenie rodziców, może być dodatkowo odpłatna,
  • zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia - w cenie czesnego
  • ciekawe zajęcia kreatywne: kulinarne, czytelnicze, teatralne, krawieckie, majsterkowanie, ceramika i inne autorskie,
  • nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, warsztaty,
  • judo, basen - na życzenie rodziców, mogą być dodatkowo odpłatne,
  • zdrowe żywienie,
  • opieka logopedy, psychologa, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie, mogą być dodatkowo odpłatne,
  • zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji kształcenia, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zniżka w czesnym 75%.

 

Kontakt:

Przedszkole tel. 535 966 012

Dyrektor tel. 514 280 373