Przedszkole przy ul. Zawiszy Czarnego 8 – Oferta i program

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Od naszych nauczycieli wymagamy innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. 

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

 

Nasza oferta

  • intensywny angielski w przedszkolu - w cenie czesnego,
  • nauka języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego - na życzenie rodziców, może wiązać się z dodatkową odpłatnością,
  • zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia - w cenie czesnego,
  • ciekawe zajęcia kreatywne: kulinarne, czytelnicze, teatralne, krawieckie, majsterkowanie, ceramika i inne autorskie - mogą wiązać się z dodatkową odpłatnością,
  • nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, warsztaty,
  • aikido i basen - na życzenie rodziców, mogą wiązać się z dodatkową odpłatnością,
  • zdrowe żywienie,
  • opieka logopedy, psychologa, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie,
  • zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji kształcenia, wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, korzystają ze specjalnej zniżki w czesnym 75%,

 

              Możliwa opieka nad dzieckiem poza godzinami czynności przedszkola.

Kontakt:

Przedszkole tel. 535-997-012

Dyrektor tel. 535-959-012