> > Oferta-i-programPrzedszkole w Mysłowicach Morgach - Oferta i program

P
Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, także różnowiekowej, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Grupa różnowiekowa stawia nauczycielom większe wymagania, wymaga od nich innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

N

NASZA OFERTA:- intensywna nauka języka angielskiego,
- możliwość nauczania innych języków obcych na wniosek rodziców
- zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia (na wniosek rodziców)
- ciekawe zajęcia kreatywne: kuchcikowo, czytelnicze, teatralne, krawieckie, ceramika i inne autorskie,
- nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, wizyty teatrzyków, warsztaty,
- zdrowe żywienie,
- opieka logopedy, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie,
- zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczają do przedszkola nieodpłatnie,
- godziny czynności placówek podporządkowane są potrzebom rodziców dzieci

Kontakt:

Przedszkole tel. 533-336-227
Dyrektor tel. 514-280-373