> > CennikPrzedszkole "Morgi" - Cennik

Mysłowice-Morgi, Wybickiego 66 Koszt Informacje dodatkowe
Miesięczna opłata stała, w tym zajęcia dodatkowe, bez limitu godzin 440 zł Zajęcia dodatkowe w ramach opłaty podstawowej: j. angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnej, zaj. plastyczne, kuchcikowo, opieka logopedyczna
Odpłatność za wyżywienie 10,52 zł stawka dzienna Wyżywienie obejmuje: śniadanie (2,2 zł), przekąskę owocową (0,8 zł), obiad (7,02 zł), podwieczorek (0,5 zł), napoje ciepłe i czystą wodę bez ograniczeń wg potrzeb. Odpłatność za wyżywienie podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka. W placówce oferujemy zdrowe żywienie.
Inne cykliczne atrakcje, dodatkowo płatne Koszt w podziale na ilość uczestników audycje muzyczne Yamaha, warsztaty ceramiczne, teatrzyk

W naszych placówkach obowiązuje opłata wpisowa, płatna jednorazowo na cały okres edukacji dziecka w przedszkolu, w wysokości jednomiesięcznej opłaty stałej w danej placówce.

A
Aktualne promocje:

- możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty wpisowej
- 30% zniżki za polecenie lub na drugie i kolejne dziecko
OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA NIEODPŁATNIE!